Cài đặt TWIG

Như chúng ta đã biết TWIG là một bộ máy xử lý mẫu web mã nguồn mở cho các dự án viết bằng PHP, do vậy có thể cài đặt thông qua công cụ Composer - công cụ quản lý sự ràng buộc các package trong dự án PHP thông dụng nhất hiện nay.

Gợi ý: Bạn chưa biết Composer là gì? tham khảo các bài viết "Hướng dẫn Composer từ A đến Z".

Cài đặt TWIG thông qua câu lệnh

composer require "twig/twig:^2.0"

Sử dụng TWIG thông qua ví dụ Hello world

Bước 1: Tạo thư mục dự án helloworld trong thư mục web gốc của apache

Nếu bạn dùng XAMPP thì thư mục thường là C:\xampp\www, nếu bạn sử dụng Laragon thì thư mục là C:\laragon\www, tạo thư mục twig.

C:\laragon\www λ mkdir twig

Bước 2: Cài đặt Twig

C:\laragon\www\twig λ composer require "twig/twig:^2.0" ./composer.json has been created Loading composer repositories with package information Updating dependencies (including require-dev) Package operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals

  • Installing symfony/polyfill-ctype (v1.11.0): Downloading (100%)
  • Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.11.0): Downloading (100%)
  • Installing twig/twig (v2.7.4): Downloading (100%) Writing lock file Generating autoload files

Sau khi cài đặt xong, cấu trúc file và thư mục trong helloworld sẽ như sau:

Bước 3: Tạo file php và file template

Khi sử dụng Twig, có hai loại file là file PHP như bình thường chứa code cho các logic nghiệp vụ và file template là các file định dạng text như HTML, XML, CSV... có phần mở rộng là .html và .xml. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra hai file là helloworld.php và helloworld.html

Nội dung file helloworld.php như sau:

render('first.html.twig', ['message' => 'Hello world!']); Nội dung file helloworld.html

Document

    {{ name }} is a {{ occupation }}

Về cơ bản đây là một file HTML bình thường với các thẻ HTML chắc ai cũng biết như

,,

,

. Trong nội dung này chỉ có một chỗ hơi khác chút là {{ message }}, đây chính là cách thức để in ra nội dung biến message, biến này được truyền từ helloworld.php vào helloworld.html để tạo ra kết quả cuối cùng là:

composer 4 template engine 3 twig install 1
FirebirD AZ Tutorials Network

Đam mê lập trình, muốn chia sẻ kiến thức với mọi người

- of 0

Không bình luận, chỉnh sửa được: Bạn cần phải đăng nhập.