Cú pháp Twig cơ bản

Một template sẽ chứa bên trong các biến và các biểu thức, khi template được xử lý qua template engine, các giá trị của biến và biểu thức sẽ được in ra vị trí phù hợp trong mẫu trang web tạo thành các tài liệu hoàn chỉnh. Một ví dụ đơn giản về Twig template:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Webpage</title>
  </head>
  <body>
    <ul id="navigation">
    {% for item in navigation %}
      <li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
    {% endfor %}
    </ul>

    <h1>My Webpage</h1>
    {{ a_variable }}
  </body>
</html>

Trong template này có hai cú pháp cơ bản:

 • {% %}
 • {{ }}
template engine 3 twig syntax 1
FirebirD AZ Tutorials Network

Đam mê lập trình, muốn chia sẻ kiến thức với mọi người

dung_bkav

dung_bkav

Bài viết hay, thanks

1-1 of 1

Không bình luận, chỉnh sửa được: Bạn cần phải đăng nhập.