Tạo blog dễ dàng với plugin Rainlab.Blog

Tạo blog dễ dàng với plugin Rainlab.Blog

Với plugin Rainlab.Blog website của bạn sẽ có ngay tính năng blog, bạn có thể thêm bài viết, tạo các trang hiển thị danh sách và chi tiết blog tùy ý.

Đọc bài viết
Các khái niệm cơ bản trong OctoberCMS

Các khái niệm cơ bản trong OctoberCMS

OctoberCMS xây dựng website dựa trên các thành phần cơ bản như page, layout, partial, component. Các khái niệm cơ sở này giúp chúng ta sử dụng lại code một cách hiệu quả, tạo ra các trang nội dung trong OctoberCMS trở nên thật sự đơn giản.

Đọc bài viết
Cài đặt OctoberCMS

Cài đặt OctoberCMS

Cài đặt OctoberCMS rất nhanh trong khoảng 5 phút với giao diện đồ họa hoặc giao diện dòng lệnh tùy thuộc vào sở trường của bạn. Cùng bắt đầu thực hiện nhé.

Đọc bài viết
Cài đặt môi trường phát triển OctoberCMS

Cài đặt môi trường phát triển OctoberCMS

Thiết lập môi trường phát triển là một công việc quan trọng do có rất nhiều sự khác biệt môi trường này với môi trường triển khai thực tế trên Internet. Với các giải pháp từ đơn giản đến phức tạp như XAMPP, Laragon hay Laravel Homestead, việc thiết lập môi trường phát triển OctoberCMS không còn là vấn đề khó khăn.

Đọc bài viết
Cú pháp Twig cơ bản

Cú pháp Twig cơ bản

Twig template cung cấp một số các cú pháp cơ bản để xây dựng các mẫu trang web kết hợp dữ liệu.

Đọc bài viết
Cài đặt TWIG

Cài đặt TWIG

Cài đặt Twig thông qua Composer và bắt đầu với ví dụ đầu tiên HelloWorld đơn giản, dễ hiểu. Kiến trúc ứng dụng không khác đi nhiều mà lợi ích về sự tách biệt giữa giao diện và dữ liệu là rất rõ rệt.

Đọc bài viết
TWIG bộ máy xử lý mẫu web tốt nhất cho dự án PHP

TWIG bộ máy xử lý mẫu web tốt nhất cho dự án PHP

Twig cơ chế tạo ra các template giúp tách biệt giữa giao diện và dữ liệu trong các hệ thống web. Twig tạo ra cách thức cài đặt theme mới cho web dễ dàng như với Wordpress, OctoberCMS...

Đọc bài viết

Hướng dẫn sử dụng Composer

Giới thiệu các khái niệm cơ bản trong Composer giúp bạn sử dụng công cụ này một cách chính xác, hiệu quả.

Đọc bài viết

Cài đặt Composer

Composer cần thiết trên các máy chủ, máy trạm để thực hiện quản lý sự ràng buộc các package. Việc cài đặt Composer hết sức dễ dàng với các hệ điều hành Windows, Linux (Ubuntu, Centos...) và MacOS.

Đọc bài viết
Composer là gì?

Composer là gì?

Composer công cụ quản lý sự ràng buộc các package trong lập trình PHP, nó là bước ngoặt lớn, giúp cho cộng đồng PHP phát triển mạnh mẽ.

Đọc bài viết