Khóa học: Tìm hiểu Twig từ A đến Z

TWIG là một bộ máy tạo ra các template mạnh mẽ, các template này tách biệt giữa giao diện và dữ liệu. Nếu hệ thống của bạn muốn tạo ra cơ chế cài đặt theme giống như Wordpress, OctoberCMS thì TWIG là một lựa chọn tốt nhất.

.

TWIG bộ máy xử lý mẫu web tốt nhất cho dự án PHP

Bài 1: TWIG bộ máy xử lý mẫu web tốt nhất cho dự án PHP

Twig cơ chế tạo ra các template giúp tách biệt giữa giao diện và dữ liệu trong các hệ thống web. Twig tạo ra cách thức cài đặt theme mới cho web dễ dàng như với Wordpress, OctoberCMS...

Đọc bài viết
Cài đặt TWIG

Bài 2: Cài đặt TWIG

Cài đặt Twig thông qua Composer và bắt đầu với ví dụ đầu tiên HelloWorld đơn giản, dễ hiểu. Kiến trúc ứng dụng không khác đi nhiều mà lợi ích về sự tách biệt giữa giao diện và dữ liệu là rất rõ rệt.

Đọc bài viết
Cú pháp Twig cơ bản

Bài 3: Cú pháp Twig cơ bản

Twig template cung cấp một số các cú pháp cơ bản để xây dựng các mẫu trang web kết hợp dữ liệu.

Đọc bài viết
dung_bkav

dung_bkav

Twig is the best

cnv2

cnv2

dung_bkav said:

Twig is the best

That 's right

1-2 of 2

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc trả lời: Bạn cần đăng nhập trước khi viết bình luận hoặc trả lời.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Tác giả: FirebirD
  • Ngày phát hành:
  • Số bài hướng dẫn: 3
  • Trạng thái: Đã hoàn thành
  • Danh mục: Ngôn ngữ PHP
  • Bình luận: Tìm hiểu Twig từ A đến Z